Академічна доброчесність: плагіат

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України “Про освіту” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n613)). Такі дії суперечать статті 54 Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4343), відповідно до якої “Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.” Фактично, плагіат – це шахрайство, яке може каратися відповідно до Цивільного (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2233) або Кримінального (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1154) кодексу України.

Використання плагіату надає студенту/науковцю несправедливу перевагу над іншими, викладач не може об’єктивно оцінювати результати роботи. Особи помилково претендують на володіння компетенцією через отримання академічного диплому з використанням шахрайства, починають працювати за нібито набутою професією, що ставить під сумнів справедливість самого процесу оцінювання, обґрунтованість набутої кваліфікації, наявність знань, умінь і навичок. А все це в цілому ставить (https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/plagiat_qa.pdf) під загрозу репутацію всієї вищої освіти.

З метою запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах, сприяння дотриманню вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності й оригінальності під час створення авторського твору в КПІ ім. Ігоря Сікорського діє положення (https://osvita.kpi.ua/node/47) «Про систему запобігання академічного плагіату». Також, відповідно до підписаної партнерської угоди між КПІ та компанією «Антиплагіат» (розробником сервісу Unicheck) усі академічні роботи, рукописи матеріалів, які подаються до друку в наукових періодичних виданнях та матеріалах конференцій КПІ як студентів, так і співробітників університету проходять (https://kpi.ua/unicheck) перевірку на плагіат.

Тому у своїй роботі обов’язково потрібно дотримуватися академічної доброчесності, завжди вказувати джерела, не порушувати авторські і суміжні права, керуватися у своїй діяльності виключно принципами законності, чесності, порядності, прозорості. Загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті встановлені Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code).

Наш герой Сашко вирішив не писати дипломну роботу, а «скопіпастити» чужі роботи, результати та дослідження без вказання будь-яких джерел. Що з цього вийшло – дивіться у коміксі!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *