Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (#172)

Освітня програма: Інформаційно-комунікаційні технології

Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних мереж готує фахівців за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка та освітньою програмою Інформаційно-комунікаційні технології(ІКТ). 

Цікавитесь мовами програмування? Бажаєте навчитись створювати сайти та портали, а також мобільні додатки? Тоді Вам до нас!

Особливістю підготовки студентів кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ) є отримання знань в сфері інформаційних технологій для розробки сучасних інфокомунікаційних систем та подальшої підтримки їх функціонування.

Під час навчання студенти вивчають сучасні мови і технології програмування, середовища розробки програмних продуктів, процес створення сервісів, програмних web-агентів, автоматизованих бізнес процесів, а також засоби їх моделювання, аналізу, оптимізації та інтеграції. Студенти набувають умінь проектувати, розробляти, впроваджувати та здійснювати підтримку функціонування інформаційних систем різного типу, зокрема у сфері надання телеком послуг, Інтернет-систем, хмарних дата центрів, систем підтримки прийняття рішень, які застосовують у глобальній Internet-базованій інфраструктурі.

На кафедрі значна увага приділяється роботі у сучасних програмних середовищах із реалізацією віддаленого доступу до реально функціонуючих дата центрів, банків даних та розподілених інформаційних систем. Така робота проводиться у режимі реального часу, а в якості точки входу використовується обладнання лабораторій кафедри. Цей процес розвиває у студентів навички дистанційної роботи з великими масивами гетерогенно-розподіленої інформації, які фізично зберігаються у сховищах розташованих по всьому світу.

Перелік навчальний дисциплін, які викладаються на кафедрі, модифікується у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інфокомунікаційних систем. З появою нових надсучасних технологій в навчальну програму введено дисципліни, які надають базові знання з основ Data Science (Наука о даних), Business analytics (Бізнес аналітика), Intellectual data processing (Інтелектуальний аналіз даних), BigData (Надвеликі Дані) та IoT (Інтернет речей), M2M  (комунікація між машинами) .

Кафедра ІТМ є однією з «наймолодших» кафедр нашого університету з точки зору вікової класифікації викладачів. Однак, не зважаючи на молодий вік, 80% викладацького складу кафедри мають вчені ступені, наукові звання та є висококваліфікованими спеціалістами у галузі інфокомунікацій. Викладачі кафедри мають величезний практичний досвід завдяки паралельній роботі над проектами у провідних IT-компаніях України.

Протягом багатьох років кафедра співпрацює з відомими закордонними університетами, а саме: Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина), Anhalt University of Applied Science (Німеччина) та університетами Франції та Іспанії. Завдяки такій співпраці студенти мають можливість брати участь у спільних дослідницьких проектах, короткочасних наукових поїздках до цих університетів, а також програмі подвійної магістратури, приймаючи участь у якій студент отримує два дипломи за два роки паралельно проходячи навчання в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського та Технічному університеті Дрездена.

Випускники кафедри працюють у провідних компаніях-провайдерах інформаційних та комунікаційних послуг, таких як MicroSoft, Epam Systems, Luxoft, InCom, Samsung, Life Cell, Vodаfone, Київстар, Huawei та інші. Біля 40% випускників надають такі послуги закордоном.