Вступ до аспірантури

Рівень доктора філософії зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій всепроникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.