Теми дипломних робіт

ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2019/ 2020 навч. рік.

Гр. ТІ-61

П.І.Б. бакалавра П.І.Б. керівника Тема бакалаврської роботи (українською) Тема бакалаврської роботи (англійською)
1 Безвугляк Максим Сергійович Асистент Курдеча В.В. Метод захисту інформації в мережі Інтернету речей The method of information security  in the Internet of Things
2 Волосянко Кирило Сергійович Професор Скуліш М.А. Аналіз процедур забезпечення якості у мобільних мережах 5g Analysis of Quality Assurance Procedures in 5g Mobile Networks
3 Волчан Дмитро Вячеславович Асистент Курдеча В.В. Система управління мережею Microgrid Microgrid Network Management System
4 Задоєнко Богдан Олександрович Професор Глоба Л.С. Інтелектуальні методи обробки різнорідної слабоструктурованої інформації Smart processing approach of semistructural and weakly binding data
5 Квашенко Лариса Олександрівна Доцент Кононова І.В. Аналіз пірінгової мережі з використанням протоколу BitTorrent Peer-to-peer network analysis using the BitTorrent protocol
6 Козак Анастасія Юріївна Професор Могилевич Д.І. Аналіз методів забезпечення якості обслуговування в  мережах передачі даних Analysis of quality assurance methods of service  in data transmission networks
7 Кондратець Андрій Павлович Професор Скуліш М.А Аналіз системи керування потоками у мережах 5g Analysis of flow management system in 5g networks
8 Корман Наталія Анатоліївна Професор Могилевич Д.І. Аналіз методів захисту інформації в мережі ІР-телефонії Analysis of the information protection methods in IP-telephony
9 Ляшенко Андрій Володимирович Асистент Бугаєнко Ю.М. Метод побудови нечітких логічних правил для великих даних A method of building fuzzy logic rules for big data
10 Овчаренко Іван Олексійович Професор Скуліш М.А Дослідження інструментів аналізу й моделювання SDN мереж Research tools for analysis and modeling of SDN networks
11 Піхота Катерина Володимирівна Доцент Кононова І.В. Потенційні загрози інтернету речей і способи їх подолання Potential threats to the Internet of Things and ways to overcome them
12 Сачук Денис Володимирович Доцент Правило В.В. Забезпечення безпеки в мережах IP-телефонії Securing IP Telephony Networks
13 Турчин Яна Василівна Доцент Кононова І.В. Аналіз використання протоколів IPsec для підвищення рівня інформаційної безпеки Analysis of the use of IPsec protocols to enhance information security

ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2019/ 2020 навч. рік.

Гр. ТІ-62

П.І.Б. бакалавра П.І.Б. керівника Тема бакалаврської роботи (українською) Тема бакалаврської роботи (англійською)
1 Брей Анастасія Миколаївна Професор Скуліш М.А Аналіз рішень для систем керування потоками Інтернету речей Solutions analysis for IoT flow control systems
2 Власенко Тетяна Ігорівна Доцент Правило В.В Аналіз застосування IoT для дослідження трафіку на автошляхах Analysis of the use of IoT for traffic research on roads
3 Гребініченко Марія Володимирівна Асистент Бугаєнко Ю.М. Методи попередньої обробки великих даних Big data preprocessing methods
4 Драбкін Денис Дмитрович Доцент Алєксєєв М.О. 5G, швидкісна передача данних в мережі 5G, high-speed data transmission on the network
5 Копа Роман Вікторович Доцент Штогріна О.С Підхід до дослідження психофізіологічного стану людини на основі кольорової  преференції та суб’єктивних відчуттів Approach to the research of the psychophysiological state of human based on color preference and subjective feelings
6 Кормульов Олександр Сергійович Доцент Правило В.В Забезпечення заданих показників безпеки в 5G мережах Ensuring of specified security indicators in 5G networks
7 Подручна Анна Володимирівна Доцент Могильний С. Б. Енергетична ефективність мережі LPWAN для Інтернету речей Energy efficiency  of  LPWAN network for the Internet of Things
8 Попенко Демид Віталійович Асистент Курдеча В.В. Метод збору та обробки інформації в мережі індустріального Інтернету речей The method of data collecting and processing on the network of the Industrial Internet of Things
9 Пороло Євгеній Олександрович Асистент Курдеча В.В. Удосконалена архітектура мережі Інтернет Речей Modified Internet of Things architecture
10 Савчук Захар Романович Асистент Бугаєнко Ю.М. Застосування нечітких логічних правил для аналізу та структуризації великих даних Apply fuzzy logic rules to analyze and structuring  Big Data
11 Скоромний Роман Олегович Асистент Гаевой В. В. Підходи щодо організації ІТ-інфраструктури навчального закладу
12 Степанов Гліб Олегович Асистент Курдеча В.В. Метод збору та обробки інформації в мережі Microgrid Method of collecting and processing information on a Microgrid network
13 Федоров Сергій Олександрович Доцент Правило В.В. Перехід до архітектури 5G на основі існуючих 4G мереж Transition to the 5G architecture based on existing 4G networks
14 Данильченко Вікторія Олександрівна Доцент Кононова І.В Способи модернізації телекомунікаційних систем на основі NG-PON2 Modernization methods of telecommunication systems based on NG-PON2

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2019/ 2020 навч. рік.

Гр. ТІ-81мн

Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1 Давидюк Андрій Миколайович

Модифікований метод управління інфраструктурою мережі промислового інтернету речей.

Modified method for managing the industrial Internet of Things network infrastructure. Професор Глоба Л.С.
2 Юшко Наталія Андріївна Підхід аналізу якості надання послуг телекомунікаційним провайдером The approach to quality control of telecommunication service providers Ст.викладач, Попова М.А.