Матеріально-технічне забезпечення

На кафедрі застосовуються сучасні технології та технічні засоби навчання – електронні підручники і посібники, мультимедійні проектори у навчальних приміщеннях, електронні конспекти лекцій. Проведення навчального процесу здійснюється за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, в основу якої покладено систематичний контроль знань студентів і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Лабораторія мікростільникового зв'язку
316-30 Лабораторія програмних засобів телекомунікацій
Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних мереж 216-30

Лабораторія забезпечує викладання дисциплін із спеціалізацій кафедри: ТК технології інформ. посл. в ТС; Побуд. проект. р/рел. СТК ; Цифрова обробка сигналів; Р/релейні та тропосф. сист. перед; Цифрова обробка сигналів; Технології супут. радіонавіг. систем; Теорія ел. зв’язку; Теорія ел. кіл; Прикладне програмування.

Лабораторія забезпечує викладання дисциплін із спеціалізацій кафедри

В лабораторії проводяться лабораторні роботи для дослідження процесів телекомунікаційних мереж та їхньому обладнанні (маршрутизатори, комутатори).