Підготовка наукових кадрів

Аспірантура ІТМ

ПІБ

Науковий керівник

Роки та форма навчання

Шифр та назва спеціальності

Тема (напрям) роботи

Гвоздецька Наталія Андріївна

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2019-2023

172 Телекомунікації та радіотехніка

Енергоефективна обробка навантаження у розподіленій обчислювальній системі

Прокопець Володимир Андрійович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2019-2023

172 Телекомунікації та радіотехніка

Методи планування мережі телеком оператора з урахуванням технічних та економічних параметрів

Бугаєнко Юрій Михайлович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2018-2022

172 Телекомунікації та радіотехніка

Спосіб обробки інформації в вузлах IoT

Гаєвий Вадим Володимирович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2017-2021

172 Телекомунікації та радіотехніка

Побудова обчислювальних робочих процесів в розподіленому середовищі

Суліма Світлана Валеріївна

Скулиш М.А.

2014-2017

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Штогріна Олена Сергіївна

к.т.н. Терновой М.Ю.

2016

05.13.06 
 Інформаційні технології

Новогрудська Ріна Леонідівна

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2015

05.13.06  Інформаційні технології

Кубасов Ілля Сергійович

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

2011-2014 рр., денна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Застосування супутникового радіоканалу для магістарльного звязку і звязку з персональним абонентом

Тихоненко Юлія Юріївна

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

2010-2013 рр., денна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Метод формування OFDM-сигналів для передавання інформації в гібридній радіооптичній мережі

Чердинцева Вікторія Федорівна

д.ф.-м.н., проф. Пилипенко А.Ю.

2010-2013 рр., денна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Підвищення працездатності систем тарифікації та розрахунків в телекомунікаційних мережах

Ящук Олександр Сергійович

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

2010-2013 рр., денна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Селективне перетвоерення в приймачі OFDM-сигналів міліметрового діапазону хвиль

Кобзар Людмила Сергіївна

д.т.н., проф. Сундучков К.С.

2009-2013 рр., заочна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Метод забезпечення якості сприйняття в системі IPTV

Кот Тетяна Миколаївна

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2009 – 2012

05.13.12
Cистеми автоматизації проектувальних робіт

Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS​

Молчанов Юрій Миколайович

к.т.н., доц. Алєксєєв М.О.

2008-2012 рр., заочна

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Метод детектування змін в деревоподібних структурах даних

Дяденко Олександр Миколайович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2011

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Бондар Д.Б.

Djuradj Budimir, Dr.,Prof., University of Westminster

2010

Mobile and Wireless Communication

Глубоков А. А.

Djuradj Budimir, Dr.,Prof., University of Westminster

2010

Mobile and Wireless Communication

Скулиш Марія Анатоліівна

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2010

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Терновой Максим Юрійович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2007

05.13.06  Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Плотников О.О.

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2005

05.11.14
Технологія приладобудування

Метод і прилади підвищення точності технологічного обладнання з чпк при виготовленні деталей приладів​

Алєксєєв Микола Олександрович

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2004

05.11.14  Технологія приладобудування

Метод автоматизированного проектирования технологических процессов на основе интегрирования конструкторской и технологической информации​

Лапа М.В.

д.т.н., проф. Глоба Л.С.

2004

05.11.14 Технологія приладобудування

Інтелектуальний метод гнучкого проектування технологічних процесів виготовлення деталей приладів​

Докторантура ІТМ

ПІБ

Тема (напрям) роботи

Алєксєєв Микола Олександрович

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

Лунтовский А.О.

Методология и инструментарий проектирования корпоративных сетей

Терновой Максим Юрійович

Методи та засоби побудови розподілених систем обробки інформації з використанням баз нечітких знань

Корисні посилання

Вимоги до оформлення доповідей аспірантів: Вимоги

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://aspirantura.kpi.ua

Вища атестаціної комісії України: http://vak.org.ua

Укрпатент: http://www.ukrpatent.org/

Семінари, що проводяться на кафедрі: Семінари