Чому кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ)?

Ви кожного дня використовуєте «хмарні» послуги та різноманітні гаджети?  Ви вже є частиною інформаційного суспільства?

Як відомо, домінуючою стратегією розвитку цивілізованих країн стає концепція інформаційного суспільства, в якому матеріальною основою стають інформаційно-телекомунікаційні технології та системи, де тісно переплітаються завдання формування, зберігання, обробки та вільного обміну в необмеженому просторовому ресурсі значних обсягів інформації, які рухаються від джерел до чисельних споживачів.  

Якщо ви бажаєте розвивати та створювати складові інформаційного суспільства вам до нас!

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж здійснює підготовку фахівців у напрямку створення та підтримки послуг, які надаються користувачам у цифровому глобальному середовищі, за освітньою програмою “Інформаційно-комунікаційні технології”. Випускники володіють знаннями, вміннями та навичками, що дозволяють їм аналізувати та впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології, розробляти програмне забезпечення доступу та обміну інформацією,  доступу до Cloud-ресурсів, виконувати моніторинг, проводити моделювання, системний аналіз, дослідження операцій, забезпечувати захист інформації в інформаційно-комунікаційному середовищі.

Ви знатимете і вмітимете розробляти та підтримувати такі системи. За більш ніж 18 років  існування кафедра підготувала сотні молодих інженерів широкого профілю, які сьогодні працюють у провідних компаніях світу та України (Microsoft, Epam Systems, Ericsson, Lifecell, Vodаfone, Incom та інш.) у якості ІТ-фахівців.

ЯК ЦЕ БУДЕ ВІДБУВАТИСЬ ?

У спеціально обладнаних аудиторіях, оснащених сучасним комп’ютерним та комунікаційним обладнанням, ліцензійним програмним забезпеченням, найсучаснішим телекомунікаційним обладнанням відомих світових брендів Ви будете слухати лекції, обговорювати цікаві теми, виконувати велику кількість практичних завдань, створювати власні проекти, які потім не соромно буде показати Вашому майбутньому роботодавцю

L79206GA
Screenshot_5

Будете приймати участь у найпрестижніших наукових конференціях у світі, знайомитись з відомими у світі вченими

Screenshot_6

Студенти мають можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом» з одночасним отриманням двох дипломів: диплому КПІ ім. І. Сикорського та диплому відповідного закордонного університету: або Технічномго університету м. Дрезден (Німеччина) або  Alhalt University of Applied Science м.Kothen (Німеччина).

Screenshot_8
Освітня програма (спеціалізація) «Інформаційно-комунікаційні технології» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації»,  спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Освітня програма​ спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

 • проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;
 • проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами;
 • створення та використання новітніх технологій IoT (Internet of Things), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;
 • проектування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;
 • створення енергоефективних інтелектуальних   ​протоколів та засобів паралельної, колективної ​обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування «хмарних ресурсів та сервісів».

Зміст освітньої програми

У стратегії розвитку цивілізованих країн домінуючою стає концепція інформаційного суспільства, в якому матеріальною основою стають інформаційно-комунікаційні технології та системи. Інформаційне суспільство формується як глобальне, у якому ділова активність перетікає саме в інформаційно-комунікаційне середовище – масштабну інфраструктуру, яка є взаємопов’язаною сукупністю глобальних і регіональних систем, а також протоколів і алгоритмів взаємодії компонентів цих систем, та є призначеною для задоволення особових, соціально-групових і суспільних інформаційно-комунікаційних потреб. Все більше в світі розгалужені інформаційно-комунікаційні системи проникають не лише в економічні сфери, а й в медицину, культуру, спорт, контроль довкілля і в інші області людської діяльності, створюються потужні територіально-розподілені в глобальному просторі портали надання послуг пошуку, обробки та зберігання інформації.
Глобальна інформаційно-комунікаційна інфраструктура здатна надавати повний спектр інфокомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, гарантованої якості, прийнятної вартості, в будь-який час) на базі традиційних та інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, віддалених Cloud Дата центрів.
Освітня програма «Інформаціонно-комунікаційні технології» – ІКТ спрямована на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, PhD, які здатні відповідати за своєю кваліфікацією ключовій тенденції змін у сфері ІКТ, а саме злиттю (конвергенції) інформаційних і комунікаційних технологій, внаслідок чого і створюються інформаційно-комунікаційні системи, в яких у процесі передавання інформації телекомунікаційні та інформаційні засоби діють як єдине ціле.

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану, інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

Рівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню  апаратно-програмної інфраструктури, гетерогенних Інтернет-базованих середовищ, «хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій всепроникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.

Cпівпраця з провідними компаніями – розробниками спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема MicrosoftEricssonEPAMHuaweiNokia Corporation, а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг адаптує наших випускників до роботи як в зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються:

 • інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • програмними платформами та сервісами;
 • базами даних;
 • сховищами інформації;
 • дата-центрами;
 • обчисленнями в глобальному середовищі на  адміністративних посадах;

в якості розробників Інтернет-послуг і адміністраторів дата-центрів, баз даних, електронних сховищ інформації.

Вивчають: технології, мови та засоби програмування, побудову програмно-апаратних платформ для отримання Інтернет-послуг та сервісів, підходи щодо створення, адміністрування та супроводу програмно-апаратної інфраструктури операторів зв’язку, провайдерів Інтернет-послуг,  елементи гетерогенного середовища на базі Інтернет, Інтранет«хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G4G та 5G– комунікаційними мережами для забезпечення якісного обслуговування користувачів, технології IoT (Internet of Things), організацію інформаційної взаємодії комунікацій.
 
Можуть працювати​: у в центрах обробки даних та з програмними сервісами міжнародних та вітчизняних телекомунікаційних компаній, в структурі ІТ-оператора, компаніях мобільного оператора, в ІТ-компаніях, що застосовують програмно-визначальні базові мережі, надають послуги зв’язку та Internet, у фірмах-розробниках спеціального ПЗ,  в технічних відділах банків та організацій різних форм власності, що використовують мережні технології​.