Історія кафедри ІТМ

В КПІ ім. Ігоря Сікорського напрям підготовки “Телекомунікації” був затверджений після створення в 2002р. кафедри Телекомунікаційних систем та мереж (ТСМ), яку очолила професор, д.т.н. Глоба Л.С., яка на той час вже була відомим науково-педагогічним фахівцем в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій. На потребу необхідності навчання студентів в напрямку “Телекомунікації” інформаційним технологіям в 2004 році на базі кафедри ТСМ була створена кафедра Інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ) в Інституті телекомунікаційних систем.

Результати роботи кафедри зі спеціальності “Інформаційні мережі зв’язку” дали підставу для отримання ліцензії та сертифікату про акредитацію (Серія НД-ІV №112361 від 30.06.2005р.) Міністерства освіти та науки України на право навчання та видачу дипломів студентам-випускникам з цієї спеціальності, що засвідчило про високий рівень організації навчання студентів та їх рівень знань. За ці роки вона підготувала сотні молодих інженерів широкого профілю, які на сьогодні працюють в провідних компаніях та організаціях інформаційно-телекомунікаційного профілю інженерами електрозв’язку, інженерами з експлуатації обладнання електрозв’язку, інженерами з керування й обслуговування систем, інженерами-дослідниками, інженерами з організації виробничих процесів електрозв’язку, системними адміністраторами мереж електрозв’язку і тощо.

 З 2005р. кафедра ІТМ приймає участь в проекті з Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина) по обміну студентами та розбудові спільної магістерської підготовки студентів з метою отримання подвійного диплому про закінчення двох навчальних закладів.
 

В 2007 році на загальноукраїнському конкурсі Міністерства освіти та науки України, який відбувся в ХНУРЕ, студентка 4-го курсу Кот Т. отримала грамоту за перше місце серед студентських наукових робіт (науковий керівник проф. Глоба).​

(на фото призери олімпіади в ХНУРЕ в 2007 році)

В 2008 році на олімпіаді з конкурсу «Телекомунікації» (ХНУРЕ) команда кафедри ІТМ в складі студентів: Тихоненко Ю., Нижник Д., Єрмакова К., зайняла 1-е командне місце.

Робота студента Ящука О. зайняла 3-є місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в ХНУРЕ.

Наші викладачі вдало поєднують викладацьку діяльність з науковою працею, вони неодноразово отримували звання викладача-дослідника та молодого викладача – дослідника:

2006:
проф. Глоба Л.С.,
доц. Алєксєєв М.О.

2007:
проф. Глоба Л.С.,
доц. Терновой М.Ю.,
доц. Алєксєєв М.О.

2008:
проф. Глоба Л.С.,
доц. Терновой М.Ю.

2012:
проф. Глоба Л.С.,
доц. Терновой М.Ю.,
доц. Алєксєєв М.О.,
к.т.н. Кот Т.М.

2013:
проф. Глоба Л.С.,
доц. Терновой М.Ю.,
к.т.н. Кот Т.М.
асист. Новогрудська Р.Л..

2014:
проф. Глоба Л.С.,
асист. Штогріна О.С.,
к.т.н. Кот Т.М.
асист. Новогрудська Р.Л.

2015:
проф. Глоба Л.С.,
асист. Штогріна О.С.,
к.т.н. Кот Т.М.
асист. Новогрудська Р.Л.

2016:
проф. Глоба Л.С.,
асист. Штогріна О.С.,
доцент Скулиш.М.А.,
к.т.н. Новогрудська Р.Л.

2017:
доцент Скулиш.М.А.,
к.т.н. Новогрудська Р.Л.

2018: 
доцент Скулиш.М.А., 
к.т.н. Новогрудська Р.Л.

Про НДЦ МД

Науково-дослідний центр міждисциплінарних досліджень (НДЦ МД) – організація, яка об’єднує спеціалістів з інформаційних та телекомунікаційних технологій, склад якого базується на співробітниках кафедри ІТМ. НДЦ МД є структурним підрозділом Навчально-наукового комплексу Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Загалом співробітниками центру напрацьовано більше 200000 проектних годин. Багаторічний досвід науково-дослідної роботи та створення наукомістких систем обумовлює творчий підхід до роботи та дозволяє пропонувати нашим замовникам найбільш ефективні рішення.