План доповіді і зміст роздаточних матеріалів для аспірантів кафедри ІТМ

(Роздаткові матеріали повинні бути вислані секретарю семінару не пізніше, ніж за 8 днів до семінару)

1) Тема

2) Актуальність (5-10 фраз, що характеризують актуальність)

3) Мета

4) Перелік завдань, які необхідно вирішити, для досягнення мети.

5) Для кожного завдання: постановка задачі у вигляді (приклад):

Дано:
1) X-така-то змінна;
2) Y- така-то властивість предметної області;
3) …

Знайти (Установити, побудувати):
1) Залежність Y від X
2) Параметри X, які доставляють максимум Y.

Рішення (якщо є):
Крок 1. …
Крок 2. …

6) Отримана наукова новизна:

1) …
2) … 

7) Практичне значення

1) …
2) …