Опис професії

Інформаційно-комунікаційні технології

Назва спеціальності:

172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Назва освітньої програми:

Інформаційно-комунікаційні технології

Факультет, що випускає спеціальність:

Інститут телекомунікаційних систем

Випускаюча кафедра:

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж

Кваліфікаційні рівні​:

 • перший (бакалаврскьий)
 • другий (магістерський)
 • третій (освітньо-науковий)

Форми навчання​:

 • денна
 • заочна

Вміння та навички якими володіють випускники

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж здійснює підготовку фахівців у напрямку забезпечення користувачів послугами телекомунікаційних мереж та програмним забезпеченням їх функціонування. Випускники володіють знаннями, вміннями та навичками, ща дозволяє їм аналізувати та впроваджувати телекомунікаційні технології, розробляти програмне забезпечення інформаційних систем та абонентського доступу до ресурсів телекомунікаційних мереж, виконувати моніторинг, проводити моделювання, системний аналіз, дослідження операцій, забезпечувати захист інформації в інформаційно-телекомунікаційному середовищі.

Основні напрямки магістерських досліджень

Магістерські роботи направлені на дослідження в сфері удосконалення технологій надання послуг користувачам телекомунікаційних мереж шляхом аналізу, розрахунку та комп’ютерного моделювання. До напрямків робіт належать: алгоритмічне та програмне забезпечення інформаційних систем; дослідження можливості підвищення якості послуг в мережах зв’язку; автоматизація технологій тестування працездатності базових станцій систем стільникового зв’язку; гетерогенні комунікаційні мережі надання мультимедійних послуг.

Ким можуть працювати випускники відповідно до державного класифікатора професій?

 • Випускники ІТС можуть працювати в якості керівників середнього та нижчого рівнів управління, спеціалістів виробничих підрозділів підприємств, консультантів з інформаційного забезпечення. 
 • Бакалаври можуть працювати на інженерних посадах телекомунікаційних компаній та організацій з експлуатації та обслуговування апаратури.
 • Магістри можуть працювати на організаційних науково-дослідних та керівних посадах в галузі телекомунікацій і виконувати наукові дослідження та розробки інформаційно-телекомунікаційних технологій, приймати тактичні та стратегічні рішення з технологічних задач роботи обладнання систем та мереж зв’язку.

Де працюють випускники?

Випускники ІТС працюють в установах державної та недержавної форм власності: ВАТ “Укртелеком”, Vodafone, „Київстар”, “Воля Кабель”, “HUAWEI TECHNOLOGIES”, банківських установах – “Банкомзв’язок”, в IT-компаніях – Microsoft, EPAM, GlobalLogic , компаніях з інформаційними послугами ТОВ “Комп’ютер та сервіс”, ТОВ “Телеком – дистрибюшен”, СП ТОВ “Інтернешнл Телеком’юнікешен Компані”, НДЦ „Квазар” та в багатьох інших

Місця проходження практики

ТОВ «Лайфселл», EPAM Systems, ВАТ “Укртелеком” , ЗАТ “ДАТАГРУП”, ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, Huawei Technologies Co., LTD., “ІНВЕКС Телеком” т.і.

Додаткова освіта

 • підвищення кваліфікації
 • друга вища
 • тренінги

ІТС готує фахівців за другою вищою освітою за освітньою програмою: 

Інформаційно-комунікаційні технології