Науково-технічні групи та гуртки

На кафедрі працюють науково-технічні гуртки:

  • «Інтернет речей та інформаційні технології», керівник гуртка Курдеча В.В.

Студентський науковий гурток «Інтернет речей та інформаційні технології» наукового-технічного спрямування – це добровільне об’єднання студентів, яке створено для здійснення організаційно-виховної роботи та знаходиться на майновій базі інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Метою Гуртка є підвищення рівня знань з тематики Інтернета речей та інформаційних технологій бакалаврів та магістрів в рамках забезпечення єдності навчальної, науково-пізнавальної роботи студентів, формування знань з новітніх технологій та ознайомлення тенденцій розвитку інфокомунікацій.
Завдання Гуртка:
– створення сприятливих умов для ефективної та науково-пізнавальної діяльності студентів;
– сприяння виявленню найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів;
– систематизація набутих студентами теоретичних знань з Інтернету речей та інформаційних технологій та відтворення, тлумачення і використання їх у науково-пізнавальній діяльності;
– узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових конференціях та семінарах, у процесі створення факультативних спецкурсів з інформаційно-телекомунікаційних дисциплін аспірантами та викладачами кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі поєднання якісної технічної освіти та знань;
– використання документальних джерел та літератури для наукового пошуку;
– підготовка студентської молоді до самостійної науково-творчої діяльності.

За 4-і роки існування членами гуртка стали більше 30 студентів ІТС. Члени гуртка неодноразово були призерами Всеукраїнських олімпіад та конкурсу студентскьих наукових робіт. Учасниками гуртка підготовлено більше 70 публікацій на наукову тематику. Студенти мають можливість долучалися до накових робіт кафедри, що сприяє поглибленню знань, отриманню досвіду та практичних навичок. А також можливості проведення експериментальних досліджень при підготовці бакалаврських та магістерських робіт.

Студентський науковий гурток «Інтернет речей та інформаційні технології» запрошує до своїх лав всіх бажаючих! 

Науково-дослідні групи:

  • «Big data, сервіси обробки та аналізу» (кер. Глоба Л.С.).
  • «Якість функціонування та надійність складних технічних систем» (кер. Могилевич Д.І.).
  • «Системи керування якісттю надання послуг в інформаційно-комунікаційних системах» (кер. Скулиш М.А.).